Välkommen till SVPH


Ledningsgrupp

Sällskapets ledningsgrupp består av VD och avdelningschefer. Klicka på namnet nedan för att skicka e-post.

Från vänster:

Jonas Olsson, VD

Jonas Allenbrant, chef för serviceavdelningen

Anna Möller Wiedenborg, chef för administrativa avdelningen

Dinka Bilic, chef för Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende

Anders Karlsson, tf chef för fastighetsavdelningen