Välkommen till SVPH


Pressmeddelanden

SVPH har Silviacertifierats

  • Vi har alla fått mer kunskap i hur man bemöter en person med demens och verktyg för att tidigt se tecken på sjukdomen. Det är värdefull kunskap oavsett om man arbetar i vården, köket eller på fastighetsavdelningen, säger VD Jonas Olsson.

Alla medarbetare hos SVPH (Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux) har fått grundutbildning i demensvård från Silviahemmets utbildare under hela 2015. Dessutom har arbetsledarna fått ytterligare utbildning, liksom de 20 personer som har uppdrag som reflektionsledare. Därför har SVPH nu certifierats i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi, vilken innebär att ge högsta möjliga livskvalitet för den sjuke och dennes anhöriga/närstående.

Utbildningen är ett led i den kompetensutveckling som bedrivs inom SVPH för att skapa trygghet för hyresgäster och dem som bor i vård- och omsorgsboendet. Våren 2016 kommer även hyresgästerna att erbjudas föreläsning i demenskunskap från Silviahemmet.

  • Det är när alla personalkategorier är representerade och samarbetar som vi får en gemensam värdegrund att arbeta utifrån, sade Silviahemmets VD Wilhelmina Hoffman och gratulerade SVPH till certifieringen.

Certifikaten delades ut vid en högtidlig ceremoni i närvaro av Silviahemmets grundare drottning Silvia den 7 december.

För ytterligare information kontakta VD Jonas Olsson, tfn 070 418 00 21.

Läs mer:  http://www.silviahemmet.se/2015/12/08/certifiering-av-svph/


Ladda ner högupplöst bild
SVPH har Silviacertifierats
9/12 2015