Välkommen till SVPH


Korta fakta om SVPH

  • Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, är en ideell förening som drivs utan vinstintresse.
  • SVPH grundades 1862 av Charlotte von Schwerin för att erbjuda ett tryggt boende för ensamma kvinnor. Idag är både män och kvinnor som fyllt 55 år välkomna till ett aktivt seniorboende hos SVPH. 
  • Det finns ca 600 hyreslägenheter som är fördelade på följande inom Serviceavdelningens tre anläggningar; Fredhällshusen, Nockebyhem och Nockebyhus.
  • I lägenhetshyran ingår bland annat middag, städning och tillgång till alla gemensamma lokaler som till exempel inomhuspool, bibliotek, gym och gästmatsalar.

  • Samtliga anläggningar har egna kök där all mat lagas av erfarna kockar.
  • På SVPH finns även vård- och omsorgsboende (s.k. särskilt boende) på Nockebyhöjden.
  • SVPH har ca 230 tillsvidareanställda medarbetare.
  • SVPH-garantin gör det möjligt att anpassa hyran efter betalningsförmåga. Det innebär att begränsade ekonomiska resurser inte är ett hinder för att bo hos SVPH.