Välkommen till SVPH

Grundidén är ständigt aktuell

På juldagen 1862 samlade Charlotte von Schwerin sina barn och barnbarn omkring sig. Hon hade länge funderat kring ensamma kvinnor och hur deras situation ofta försvårades när de blev äldre. Tänk om man kunde skaffa dem ett eget hem med varma rum, kärlek och omvårdnad!

Reaktionen bland barnen blev omedelbar och 1 riksdaler och 50 öre samlades snabbt ihop. Dessutom bestämde sig barnen för att genast börja sy, baka, snickra och ställa till med en dock-basar. Grunden till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH, var lagd.

Det har gått mer än fem generationer sedan juldagen 1862. Vi lever idag i en helt annan värld än Charlotte von Schwerin och hennes barn och barnbarn gjorde. Mycket har hänt i samhället med ökad välfärd och en förändrad kvinnosituation samt allmän ålderspension. Förändringar som gjort det allt mindre angeläget att enbart vända sig till kvinnor. Från slutet av 1970-talet är SVPH öppet för både parboende och män. Men faktum är att samtliga av de ordföranden som SVPH haft sedan 1862 har varit kvinnor.

De grundläggande tankarna kring SVPH är lika aktuella idag som de var på juldagen 1862. Idén om att erbjuda äldre ett eget boende med god service, trivsel och trygghet ligger fast. SVPH har idag en modern och väl fungerande organisation 
som omsätter Charlotte von Schwerins tankar i 
praktisk handling.