Välkommen till SVPH

Nockebyhöjdens vård- och omsorgsboende

Nockebyhöjden ligger i anslutning till Nockebyhus i natursköna Bromma och inrymmer SVPHs särskilda boendeformer. Vård- och omsorgsboendet utgår från människans olika behov med en empatisk människosyn som tar tillvara boendes och anhörigas tankar, känslor och behov. Vårt mål är att den boendes livskvalitet ska präglas av trygghet, omtanke och glädje genom personalens personliga bemötande och kompetens.

Vård- och omsorgsboendet har möjlighet att ta emot 67 personer. Här finns fem avdelningar med demensinriktning för 47 personer och en avdelning för somatiskt boende för 20 personer.
 
Samtliga boende har tillgång till aktiviteter och samvaro alla vardagar. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter leder bland annat sittgymnastik, luncher, frukostgrupper, dansterapi, sång- och musikstunder, bakning och utflykter. Vi uppmärksammar helger och bjuder in både boende och närstående till grillfester, fredagsdrinkar och firande av högtider. 
Vi har ett flertal uteplatser och den som vill kan alltid få komma ut i friska luften.

För att säkerställa rätt kvalitet genomför vi årligen brukarundersökningar* och vårt ledningssytem för kvalitet motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter. På Nockebyhöjden bedriver vi kontinuerligt utvecklingsarbete särskilt avseende det salutogena förhållningssättet, dvs. att vi vill fokusera på det friska i varje människa.
Vi deltar också i följande nationella kvalitetsregister: Palliativa registret, Senior Alert och BPSD.

Vill du ställa dig i kö för ett boende på Nockebyhöjden gör du det via din stadsdel när du fått ett biståndsbeslut.

Kommunikationerna till Nockebyhöjden är mycket goda med Nockebybanan, bussar och närhet till tunnelbana.
 
Nockebyhöjden
Backskåran 9
168 40 Bromma

Avdelningschef för vård- och omsorgsavdelningen
Dinka Bilic
e-post: dinka.bilic@svph.se
tfn 08-579 777 41

Biträdande avdelningschef
Anette Blomquist
e-post: anette.blomquist@svph.se
tfn 08-579 777 42

*Äldreguiden