Välkommen till SVPH

Ledord visar vägen

SVPH har högt ställda krav på vad bra vård och väl utfört arbete är. För att alla ska veta hur vi arbetar har vi följande ledord som närmare förklarar vårt förhållningssätt till varandra och till våra gäster.

Trygghet – Stödja och uppmuntra varandra samt följa de rutiner, arbetsregler och policys som finns. Ett gott omhändertagande ger trygghet.

Glädje – Vara positiv och bidra till en god trivsel. Visa uppskattning och vara vänlig samt delaktig i ett gott samarbete. Fokusera på det som fungerar.

Omtanke – Vara hjälpsam och uppmärksam på behov. Visa vänlighet och att vi bryr oss om varandra.