Välkommen till SVPH

Att arbeta här

På våra fyra anläggningar bor ca 750 hyresgäster och 67 personer i vård- och omsorgsboendet. Alla har olika bakgrund och behov. Gemensamt för våra boende är att de alltid ska bemötas med respekt och ödmjukhet. Vi arbetar utifrån salutogent synsätt där vi utgår från det friska åldrandet. Det innebär att hög ålder inte är synonymt med sjukdom. Därför söker vi dig som vill arbeta inom äldrevården med livsglädje och kvalitet som ledstjärna. 
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling. Som medarbetare får du till exempel en omfattande introduktionsutbildning som löpande följs upp och byggs på. Vi genomför också regelbundna medarbetarundersökningar som en del i förbättringsarbetet.
 
SVPH är en mångkulturell arbetsplats. Här värdesätter vi hög professionalitet, engagemang och glädje. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är vår engagerade personal. På SVPH kan du arbeta med vård och omsorg, i kök och servering, lokalvård, fastighet och trädgård, samt inom administrationen.


Är du den vi söker? Kontakta gärna vår personalchef Laila von Scheele på:

08-579 777 10 eller via Laila.vonScheele@svph.se.

Du kan också kontakta våra fackliga ombud.

Svenska Kommunalarbetarförbundet:
Elisabeth Antfolk e-post
Cecilia Kjell-Rende, e-post