Välkommen till SVPH

Att arbeta här

På våra fyra anläggningar bor ca 750 hyresgäster och vi har 67 platser i vård- och omsorgsboendet. Alla har olika bakgrund och behov. Gemensamt är att de alltid ska bemötas med respekt och ödmjukhet. Vi arbetar utifrån salutogent synsätt där vi utgår från det friska åldrandet. Det innebär att hög ålder inte är synonymt med sjukdom. Därför söker vi dig som vill arbeta inom äldrevården med livsglädje och kvalitet som ledstjärna. 
 
SVPH arbetar aktivt med kompetensutveckling. Som medarbetare får du till en omfattande introduktionsutbildning som löpande följs upp och byggs på. Vi arbetar också kontinuerligt med att förbättra, förändra och förnya. En arbetsmiljö som ska ge livsrum för allt det vi står för behöver ständigt utvecklas. Ett av verktygen i det arbetet är regelbundna medarbetarundersökningar.

SVPH är en mångkulturell arbetsplats. Här värdesätter vi hög professionalitet, engagemang och glädje. Nyckeln till ett framgångsrikt arbete är vår engagerade personal. Hos oss kan du arbeta med vård och omsorg, i kök och servering, lokalvård, fastighet och trädgård samt inom administrationen.

SVPH har drygt 230 tillsvidareanställda medarbetare och ca 190 visstidsanställda (främst inom hemtjänst och vård-och omsorgsverksamheten). SVPH är Silvicertifierade sedan 2015.

Den totala sjukfrånvaron under 2017 var 6,51% (avser fast anställd personal).

SVPH har kollektivavtal med Vårdföretagarna/Almega.


Är du den vi söker? Kontakta gärna personalchef Laila von Scheele.
Tel. 08-579 777 10
E-post: laila.vonscheele@svph.se.

Du kan också kontakta våra fackliga ombud.
Svenska Kommunalarbetarförbundet:
Elisabeth Antfolk e-post
Cecilia Kjell-Rende, e-post

Läs:
Intervju med SVPH:s personalchef om lönekriterier och lönesättning.